top of page
IMG_4422.jpg

Valodas

Viljeras pamatskolas pamatvaloda ir franču valoda. Mūsu plānošana ir balstīta uz jauno primāro franču shēmu, kas aptver visas studiju programmas sastāvdaļas. Mēs esam iecerējuši, lai visi bērni 2. atslēgas posmā piekļūtu kvalitatīvai pirmajai franču valodas apmācībai, lai liktu pamatus turpmākai valodu apguvei nākotnē.

 

Mūsu mērķi, mācot valodu:

  • Attīstīt interesi par citu valodu apguvi.

  • Iepazīstināt mazus bērnus ar citu valodu patīkamā un rosinošā veidā.

  • Veicināt bērnu pārliecību un radošās prasmes.

  • Veicināt un veicināt bērnu zinātkāri par valodu.

  • Mudināt bērnus apzināties, ka valodai ir struktūra un ka struktūra dažādās valodās atšķiras.

  • Lai saprastu pamata gramatikas punktus, kas saistīti ar citu valodu.

  • Palīdzēt bērniem attīstīt viņu izpratni par kultūras atšķirībām citās valstīs.

  • Attīstīt klausīšanās, runas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.

  • Ielikt pamatus turpmākai valodu apguvei.

bottom of page