top of page

SHINE akadēmijas

Villiers pamatskola ir daļa noSHINE akadēmijas.


Mūsu pilnvarnieku komanda ir atbildīga par uzņēmuma stratēģisko un finanšu pārvaldību

Multi Academy Trust (MAT). Tos pārrauga trīs ievēlēti locekļi, kuriem kopumā ir

atbildība par MAT. Direktorus un biedrus reglamentē statūti

kas tika pieņemti pārveidojot.

Saskaņā ar statūtiem Trasta padome tiekas ne retāk kā trīs reizes gadā.

Katrai skolai ir vietējā pārvaldes iestāde (LGB), ko veido dažādi augsti kvalificēti cilvēki, tostarp vecāki, pedagogi un darbinieki, kas nav skolotāji, kā arī kopienas vadītāji. LGB ir atbildīgas par politikas atbilstības nodrošināšanu un citiem pienākumiem, kas noteikti katrai skolai specifiskajā trasta deleģēšanas shēmā. LGB ietvaros tiek izveidotas komitejas, tostarp finanšu, vispārējā mērķa un mācību programmas. Šo sanāksmju rezultāti tiek tieši izmantoti Trasta padomes sanāksmēs.
 

slice5.png
bottom of page