top of page

Garīgā, morālā, sociālā un kultūras attīstība

Pilsonības fonds nosaka skolēnu garīgo, morālo, sociālo un kultūras attīstību saistībā ar skolēnu spējām un vēlmi darīt:

  • Garīgais: izpētiet uzskatus un pieredzi; cienīt vērtības; atklāt sevi un apkārtējo pasauli; izmantot iztēli un radošumu; atspoguļot.

  • Morāle: atpazīt pareizo un ļauno; izprast sekas; izpētīt morāles un ētikas jautājumus; piedāvāt pamatotus uzskatus.

  • Sociālie: izmantojiet sociālās prasmes dažādos kontekstos; labi strādāt ar citiem; atrisināt konfliktus; saprast, kā darbojas kopienas.

  • Kultūras: novērtēt kultūras ietekmi; piedalīties kultūras iespējās; saprast, pieņemt, cienīt un svinēt dažādību.

Teaching of Protected Characteristics

bottom of page