top of page

Kalender

Termyndatums 

(Akademiese jaar 2022 - 2023)

Herfstermyn 2022

Inlasdae: Maandag 5 September 2022 & Dinsdag 6 September 2022 (geen kinders in die skool nie)

Herfs 1: Woensdag 7 September 2022 - Donderdag 20 Oktober 2022

Bankvakansie: Maandag 19 September 2022 (Staatsbegrafnis van Koningin Elizabeth II)

Inlasdag: Vrydag 21 Oktober 2022 (geen kinders in die skool nie)

Halftermyn: Maandag 24 Oktober 2022 tot Vrydag 28 Oktober 2022

Herfs 2: Maandag 31 Oktober 2022 - Vrydag 16 Desember 2022

Kersvakansie: Maandag 19 Desember 2022 - Maandag 2 Januarie 2023

 

Lentekwartaal 2023

Lente 1: Dinsdag 3 Januarie 2023 - Vrydag 17 Februarie 2023

Halftermyn: Maandag 20 Februarie 2023 - Vrydag 24 Februarie 2023

Lente 2: Maandag 27 Februarie 2023 - Vrydag 31 Maart 2023

Paasvakansie: Maandag 3 April 2023 - Vrydag 14 April 2023

 

Somertermyn 2023

Somer 1: Maandag 17 April 2023 - Vrydag 26 Mei 2023

Bankvakansie: Maandag 1 Mei 2023

Stemdag: Moet in kennis gestel word

Pinkstervakansie: Maandag 29 Mei 2023 - Vrydag 2 Junie 2023

Somer 2: Maandag 5 Junie 2023 - Vrydag 21 Julie 2023

Inlasdae: Maandag 24 Julie 2023 en Dinsdag 25 Julie 2023

bottom of page