top of page
IMG_4422.jpg

Tale

Die kerntaal wat by Laerskool Villiers onderrig word, is Frans. Ons beplanning is gebaseer op die Nuwe Primêre Franse Skema, wat al die komponente van die Studieprogram dek. Dit is ons voorneme dat alle kinders in Sleutelstadium 2 toegang tot kwaliteit eerste onderrig van Frans sal kry om die grondslag te lê vir verdere taalleer in die toekoms.

 

Ons doelwitte met die onderrig van 'n taal:

  • Om 'n belangstelling in die aanleer van ander tale te ontwikkel.

  • Om jong kinders aan 'n ander taal bekend te stel op 'n manier wat genotvol en stimulerend is.

  • Om kinders se selfvertroue en kreatiewe vaardighede aan te moedig.

  • Om kinders se nuuskierigheid oor taal te stimuleer en aan te moedig.

  • Om kinders aan te moedig om bewus te wees dat taal 'n struktuur het en dat die struktuur van een taal tot 'n ander verskil.

  • Om basiese grammatikapunte te verstaan wat met 'n ander taal skakel.

  • Om kinders te help om hul bewustheid van kulturele verskille in ander lande te ontwikkel.

  • Om luister-, praat-, lees- en skryfvaardighede te ontwikkel.

  • Om die grondslag te lê vir toekomstige taalleer.

bottom of page