top of page

Geestelike, morele, sosiale en kulturele ontwikkeling

Die Burgerskapstigting definieer geestelike, morele, sosiale en kulturele ontwikkeling van leerlinge in verhouding tot leerlinge se vermoë en gewilligheid om die volgende te doen:

  • Geestelik: Verken oortuigings en ervaring; respekteer waardes; ontdek jouself en die omliggende wêreld; gebruik verbeelding en kreatiwiteit; reflekteer.

  • Morele: Herken reg en verkeerd; gevolge verstaan; morele en etiese kwessies te ondersoek; beredeneerde standpunte bied.

  • Sosiaal: Gebruik sosiale vaardighede in verskillende kontekste; werk goed saam met ander; konflikte op te los; verstaan hoe gemeenskappe werk.

  • Kultureel: Waardeer kulturele invloede; deel te neem aan kultuurgeleenthede; diversiteit verstaan, aanvaar, respekteer en vier.

Teaching of Protected Characteristics

bottom of page