top of page

Beheerraad

Goewerneur Naam en Rol

 

Mev Jennifer Perks - Voorsitter van Goewerneurs

Cllr. Christine Mills - Ondervoorsitter

Mev. L. Rogers - Hoofonderwyser

Mev G. Draycott - HUB

Mnr. Daniel Lee - Gekoöpteer

Mev B. Ellis - Personeel

Mev J. Freeman - Gekoöpteer

Mnr. M. Breakwell - Gekoöpteer

Mev K. Skidmore - Ouer

Mev J. Samra - Gekoöpteer

Mev L Coxon-Cartwright - Ouer

Mev L. Beddow - Personeel

Vir meer inligting van Villiers Goewerneurs, volg asseblief die skakel. 

Vir meer inligting oor SHINE Academies Trustees, volg asseblief die skakel. 

For more information on Governance Attendance for 2023-2024, please follow the link.

Vir meer inligting oor Bestuursbywoning, volg asseblief die skakel.

Enige goewerneurkorrespondensie moet gerig word aan:

Mev J Perks 

H/v Laerskool Villiers

Prouds Lane

Bilston

West Midlands

WV14 6PR

 

bottom of page